Umowa Przedwstępna Sprzedaży Gruntu

Umowa przedwstępna, opracowana we współpracy z kancelarią prawną na rezerwację nieruchomości przed zawarciem umowy ostatecznej.

Umowa przedwstępna może być zawarta w zwykłej formie pisemnej lub aktu notarialnego. Jeśli z różnych przyczyn notariusz nie ma możliwości spotkania się na podpisanie w umowy przedwstępnej w formie aktu lub Ty z drugą stroną nie masz czasu lub możliwości spotkania się u notariusza, a PILNIE potrzebujesz treść umowy przedwstępnej na zakup lub sprzedaż gruntu, wykorzystaj powyższy dokument.

Pliki otrzymujesz w wersji edytowalnej pod własne potrzeby (doc. oraz docx., w zależności od posiadanej wersji MS Office) oraz gotowe do wydruku (pdf.) do ręcznego wypełnienia lub aktywny plik pdf, który możesz wypełnić w komputerze, tablecie czy smartfonie.

UWAGA: Jeśli jeszcze nie masz doświadczenia w zawieraniu umów przedwstępnych zakupu gruntu, a pilnie potrzebujesz zawrzeć taką umowę – TRAKTUJ JĄ JAKO OPCJĘ AWARYJNĄ!. Umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego lepiej zabezpiecza interesy stron i na jej podstawie jest możliwość domagania się
jej wykonania przed sądem.

Zakup dokumentu dotyczy zastosowania tylko na własny użytek (prywatny bądź firmowy). Zakaz rozpowszechniania, odsprzedaży i udostępniania. Wzory są zabezpieczone oraz chronione prawem autorskim.

120,00 zł